30 Νοε 2021
Ένωση ισότητας: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030

Για να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, η νέα και ενισχυμένη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 θα καθοδηγήσει τη δράση των κρατών μελών καθώς και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των προηγούμενων δέκα ετών και προσφέροντας λύσεις στις μελλοντικές […]

30 Νοε 2021
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Αναπηρία

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ρίο+20) το 2012, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ξεκινήσουν μια διαδικασία για την ανάπτυξη ενός συνόλου Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), η περίοδος επίτευξης των οποίων ολοκληρώθηκε το 2015. Οι ΣΒΑ θα ασχοληθούν και με […]

30 Νοε 2021
Εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων

Στις 14 Δεκεμβρίου 2021 τα αποτελέσματα του έργου WorkABLE, Εγχειρίδιο, Πλατφόρμα και Εφαρμογή, θα παρουσιαστούν στη Volla (Ιταλία) από τον οργανισμό Villa delle Ginestre.  Αρχικά, θα γίνει μια παρουσίαση του εθνικού πλαισίου για τη γνωστική αναπηρία, και μια παρουσίαση του έργου WorkABLE. Τόσο η Πλατφόρμα όσο και η Εφαρμογή θα παρουσιαστούν από τον τεχνικό συνεργάτη […]

18 Οκτ 2021
Δεύτερο αποτέλεσμα του έργου: Το εγχειρίδιο

Το Εγχειρίδιο είναι το αποτέλεσμα έρευνας και ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου στον τομέα της καθοδήγησης και της ατομικής υποστήριξης τοποθέτησης για άτομα με νοητική στέρηση και συνδεδεμένα θέματα. Αυτό το εγχειρίδιο είναι συνυφασμένο με τα αποτελέσματα του έργου γενικά, και αντιπροσωπεύει τη βάση γνώσεων στην οποία θα βασιστούν πολλά από τα […]

18 Οκτ 2021
Εκκίνηση της πλατφόρμας στο Multiplier Events

Εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων έχουν οργανωθεί στις χώρες εταίρους του έργου μας (Ρουμανία, Σλοβενία, Κύπρος). Αυτές οι εκδηλώσεις αποσκοπούσαν στην παρουσίαση της πλατφόρμας και των δυνατοτήτων της. Το κοινό  ήταν πάροχοι εκπαιδευτικών ενηλίκων, πάροχοι υπηρεσιών για άτομα με νοητική αναπηρία, παρόχους ΕΕΚ . Μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας και του συνολικού έργου, οι συμμετέχοντες  κλήθηκαν  να […]

18 Οκτ 2021
Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα

Πώς να εγγραφείτε Η πλατφόρμα WorkABLE παρέχει πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδι για την εκπαίδευση προπονητών εργασίας που ασχολούνται με άτομα με νοητική στέρηση. Για τους λόγους αυτούς, η πρόσβαση απαιτεί διαπιστευτήρια σύνδεσης. Ο χρήστης θα ζητήσει τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσής του για να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα       συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον […]

18 Οκτ 2021
Πρώτο αποτέλεσμα του έργου: Η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα workABLE είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα ΤΠΕ που έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη μοντελοποίηση μιας κοινότητας μάθησης για την υποστήριξη της επαγγελματικής αναβάθμισης των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα της υποστήριξης της απασχόλησης των ατόμων με νοητική στέρηση. Αποτελεί ένα εργαλείο με εκπαιδευτικό υλικό αλλά και ένα εργαλείο διδασκαλίας και κατάρτισης των μαθητών για εκπαιδευτικούς […]

18 Οκτ 2021
Τι είναι το workABLE?

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ενσωματωθούν στην επαγγελματική ζωή και να αποτελέσουν ενεργό μέρος της παραγωγής ρυθμίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και από την Κυπριακή δημοκρατία. Η διαδικασία ένταξης σέβεται πραγματικά την αξιοπρέπεια του ατόμου με ειδικές ανάγκες, μόνο εάν επιδιωχθεί πλήρης ικανοποίηση τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη του. Στην Ευρώπη […]

23 Αυγ 2021
July workABLE – Progress

Για να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κριτικές κατά τη δοκιμαστική φάση της πλατφόρμας workABLE, ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο για την εμπειρία των χρηστών. Αυτός είναι ο σύνδεσμος. Παρακαλούμε να συμμετάσχετε επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@workableproject.eu       Στις 30 Ιουνίου διοργανώθηκε μια διαδικτυακή εκδήλωση για την έναρξη της πλατφόρμας workABLE από την Pro […]

7 Ιουλ 2021
3η διαδικτυακή διακρατική συνάντηση του έργου!

Έχει περάσει πολύς χρόνος από τη συνάντησή μας στην εναρκτήρια συνάντησή μας και δεν έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε προσωπικά και να γνωριστούμε πλήρως εμείς και το εργασιακό περιβάλλον μας. Το COVID-19 μας δίδαξε (και μας ανάγκασε) σε έναν άλλο τρόπο εργασίας και συνεργασίας. Σήμερα είχαμε την 3η Διακρατική Συνάντηση του Έργου διαδικτυακά για να […]