WORKABLE

Ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτών ενηλίκων για τη στήριξη της απασχόλησης ατόμων με νοητική αναπηρία

Σύνδεσμος προς την πλατφόρμα

Επισκόπηση έργου

Βασικές πληροφορίες

Erasmus+ KA204 - Στρατηγικές συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων 5 εταίροι από 4 χώρες (Ιταλία, Κύπρος, Ρουμανία, Σλοβενία) Διάρκεια: 28 μήνες (από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2021) Αποτέλεσμα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER) για επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων

Το έργο με λίγα λόγια

Το WORKABLE παρέχει ένα ειδικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τους job coaches που εργάζονται με άτομα με νοητικές αναπηρίες, βοηθώντας τους να ενταχθούν στην επαγγελματική ζωή και να παράγουν έργο.

Κοινωνική Πρόκληση

Ένα άτομο με νοητική υστέρηση (PMD) είναι ΠΡΟΣΩΠΟ και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ο οποίος χρειάζεται προσαρμοσμένη και αποτελεσματική υποστήριξη για να αποκτήσει αυτονομία και αυτοπεποίθηση για να μπει στην αγορά εργασίας. Οι job coaches πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ώστε να παρέχουν αυτή την υποστήριξη με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην απασχόληση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ “JOB COACHES”, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στόχοι έργου

Οι στόχοι είναι:

1

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων και πόρων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς/μέντορες ενηλίκων, προπονητές (coaches) και άτομα που εργάζονται στον τομέα της υποστήριξης ατόμων με νοητική αναπηρία σχετικά με «Job coaching για άτομα με νοητική αναπηρία».

2

Πιλοτικές συνεδρίες δοκιμών για job coaches με την υποστήριξη μιας πλατφόρμας παιχνιδιών που προσφέρει τις εκπαιδευτικές ενότητες ενσωματωμένες σε μια διαδρομή παιχνιδιού για την αύξηση των κινήτρων και της αφοσίωσης των χρηστών.

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Κοινοπραξία

villa_delle_ginestre
ozara
proact_support
synthesis
grifo
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΝΤΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ JOB COACHES

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Πλατφόρμα WorkABLE

Διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη στο παιχνίδι για να προσελκύσει και να παρακινήσει τους χρήστες να ακολουθήσουν μια εκπαιδευτική διαδρομή για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για έναν επαγγελματία Job Coach, ο οποίος στηρίζει την ένταξη ατόμων με νοητική αναπηρία στην εργασία.

Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε 5 τομείς:

 • Ενότητα 1: Σχεδιασμός των υπηρεσιών που βοηθούν τα άτομα με νοητική αναπηρία να γίνουν αυτόνομα
 • Ενότητα 2: Πώς να προσεγγίσετε και να αντιμετωπίσετε άτομα με νοητική αναπηρία
 • Ενότητα 3: Σχεδιασμός εξατομικευμένων εκπαιδεύσεων με γνώμονα την εργασία και την εργασία
 • Ενότητα 4: Σχέσεις με τους εργοδότες και την αγορά εργασίας
 • Ενότητα 5: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Βοήθεια στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων με γνώμονα τα άτομα με νοητική αναπηρία

Μια εφαρμογή για κινητά συνδεδεμένη στην πλατφόρμα βοηθά τους Job Coaches να δημιουργήσουν, να διαχειριστούν και να επικυρώσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για άτομα με νοητική αναπηρία στον χώρο εργασίας.

2. Εγχειρίδιο WorkABLE

Το εγχειρίδιο περιέχει τα αποτελέσματα της έρευνας και της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου στον τομέα του job coaching και της Ατομικής Τοποθέτησης και Υποστήριξης (Individual placement support) για άτομα με νοητική αναπηρία και συνδεδεμένα θέματα, που αναπτύσσονται σε συγκριτική ανάλυση των εθνικών πλαισίων προκειμένου να καθοριστεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Θέματα:

 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Εθνικά πλαίσια των εταίρων
 • Υπάρχουσες ευκαιρίες κατάρτισης job coaching για άτομα με νοητική αναπηρία: διαδικασίες, μεθοδολογίες
 • Ικανότητες που απαιτούνται από έναν job coach σε κάθε χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Οδηγός βήμα προς βήμα για την υλοποίηση μιας Ατομικής Τοποθέτησης και Υποστήριξης
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες και καλύτερες πρακτικές στις συμμετέχουσες χώρες

Download

Δεύτερο αποτέλεσμα του έργου: Το εγχειρίδιο

Το Εγχειρίδιο είναι το αποτέλεσμα έρευνας και ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου στον τομέα της καθοδήγησης και της ατομικής υποστήριξης τοποθέτησης για άτομα με νοητική στέρηση και συνδεδεμένα θέματα. Αυτό το εγχειρίδιο είναι συνυφασμένο με τα αποτελέσματα του έργου γενικά, και αντιπροσωπεύει τη βάση γνώσεων στην οποία θα βασιστούν πολλά από τα […]

Εκκίνηση της πλατφόρμας στο Multiplier Events

Εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων έχουν οργανωθεί στις χώρες εταίρους του έργου μας (Ρουμανία, Σλοβενία, Κύπρος). Αυτές οι εκδηλώσεις αποσκοπούσαν στην παρουσίαση της πλατφόρμας και των δυνατοτήτων της. Το κοινό  ήταν πάροχοι εκπαιδευτικών ενηλίκων, πάροχοι υπηρεσιών για άτομα με νοητική αναπηρία, παρόχους ΕΕΚ . Μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας και του συνολικού έργου, οι συμμετέχοντες  κλήθηκαν  να […]

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα

Πώς να εγγραφείτε Η πλατφόρμα WorkABLE παρέχει πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδι για την εκπαίδευση προπονητών εργασίας που ασχολούνται με άτομα με νοητική στέρηση. Για τους λόγους αυτούς, η πρόσβαση απαιτεί διαπιστευτήρια σύνδεσης. Ο χρήστης θα ζητήσει τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσής του για να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα       συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον […]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του WorkABLE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παρακαλώ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.