WORKABLE

Ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτών ενηλίκων για τη στήριξη της απασχόλησης ατόμων με νοητική αναπηρία

Σύνδεσμος προς την πλατφόρμα

Επισκόπηση έργου

Βασικές πληροφορίες

Erasmus+ KA204 - Στρατηγικές συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων 5 εταίροι από 4 χώρες (Ιταλία, Κύπρος, Ρουμανία, Σλοβενία) Διάρκεια: 28 μήνες (από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2021) Αποτέλεσμα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER) για επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων

Το έργο με λίγα λόγια

Το WORKABLE παρέχει ένα ειδικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τους job coaches που εργάζονται με άτομα με νοητικές αναπηρίες, βοηθώντας τους να ενταχθούν στην επαγγελματική ζωή και να παράγουν έργο.

Κοινωνική Πρόκληση

Ένα άτομο με νοητική υστέρηση (PMD) είναι ΠΡΟΣΩΠΟ και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ο οποίος χρειάζεται προσαρμοσμένη και αποτελεσματική υποστήριξη για να αποκτήσει αυτονομία και αυτοπεποίθηση για να μπει στην αγορά εργασίας. Οι job coaches πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ώστε να παρέχουν αυτή την υποστήριξη με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην απασχόληση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΩΝ "JOB COACHES" ,ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΟΙ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΘΈΣΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ

Στόχοι έργου

Οι στόχοι είναι:

1

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων και πόρων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς/μέντορες ενηλίκων, προπονητές (coaches) και άτομα που εργάζονται στον τομέα της υποστήριξης ατόμων με νοητική αναπηρία σχετικά με «Job coaching για άτομα με νοητική αναπηρία».

2

Πιλοτικές συνεδρίες δοκιμών για job coaches με την υποστήριξη μιας πλατφόρμας παιχνιδιών που προσφέρει τις εκπαιδευτικές ενότητες ενσωματωμένες σε μια διαδρομή παιχνιδιού για την αύξηση των κινήτρων και της αφοσίωσης των χρηστών.

ΝΈΕΣ ΕΓΚΆΡΣΙΕΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΉΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ ΕΝΗΛΊΚΩΝ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΎΟΥΝ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΉ ΑΝΑΠΗΡΊΑ

Κοινοπραξία

villa_delle_ginestre
ozara
proact_support
synthesis
grifo
ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΌΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΏΝ ΕΝΗΛΊΚΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΝΤΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ JOB COACHES

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Πλατφόρμα WorkABLE

Διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση βασισμένη στο παιχνίδι για να προσελκύσει και να παρακινήσει τους χρήστες να ακολουθήσουν μια εκπαιδευτική διαδρομή για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για έναν επαγγελματία Job Coach, ο οποίος στηρίζει την ένταξη ατόμων με νοητική αναπηρία στην εργασία.

Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σε 5 τομείς:

 • Ενότητα 1: Σχεδιασμός των υπηρεσιών που βοηθούν τα άτομα με νοητική αναπηρία να γίνουν αυτόνομα
 • Ενότητα 2: Πώς να προσεγγίσετε και να αντιμετωπίσετε άτομα με νοητική αναπηρία
 • Ενότητα 3: Σχεδιασμός εξατομικευμένων εκπαιδεύσεων με γνώμονα την εργασία και την εργασία
 • Ενότητα 4: Σχέσεις με τους εργοδότες και την αγορά εργασίας
 • Ενότητα 5: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Βοήθεια στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων με γνώμονα τα άτομα με νοητική αναπηρία

Μια εφαρμογή για κινητά συνδεδεμένη στην πλατφόρμα βοηθά τους Job Coaches να δημιουργήσουν, να διαχειριστούν και να επικυρώσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για άτομα με νοητική αναπηρία στον χώρο εργασίας.

2. Εγχειρίδιο WorkABLE

Το εγχειρίδιο περιέχει τα αποτελέσματα της έρευνας και της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου στον τομέα του job coaching και της Ατομικής Τοποθέτησης και Υποστήριξης (Individual placement support) για άτομα με νοητική αναπηρία και συνδεδεμένα θέματα, που αναπτύσσονται σε συγκριτική ανάλυση των εθνικών πλαισίων προκειμένου να καθοριστεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Θέματα:

 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Εθνικά πλαίσια των εταίρων
 • Υπάρχουσες ευκαιρίες κατάρτισης job coaching για άτομα με νοητική αναπηρία: διαδικασίες, μεθοδολογίες
 • Ικανότητες που απαιτούνται από έναν job coach σε κάθε χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Οδηγός βήμα προς βήμα για την υλοποίηση μιας Ατομικής Τοποθέτησης και Υποστήριξης
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες και καλύτερες πρακτικές στις συμμετέχουσες χώρες

Download

Ένωση ισότητας: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030

Για να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, η νέα και ενισχυμένη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 θα καθοδηγήσει τη δράση των κρατών μελών καθώς και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των προηγούμενων δέκα ετών και προσφέροντας λύσεις στις μελλοντικές […]

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Αναπηρία

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ρίο+20) το 2012, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ξεκινήσουν μια διαδικασία για την ανάπτυξη ενός συνόλου Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), η περίοδος επίτευξης των οποίων ολοκληρώθηκε το 2015. Οι ΣΒΑ θα ασχοληθούν και με […]

Εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων

Στις 14 Δεκεμβρίου 2021 τα αποτελέσματα του έργου WorkABLE, Εγχειρίδιο, Πλατφόρμα και Εφαρμογή, θα παρουσιαστούν στη Volla (Ιταλία) από τον οργανισμό Villa delle Ginestre.  Αρχικά, θα γίνει μια παρουσίαση του εθνικού πλαισίου για τη γνωστική αναπηρία, και μια παρουσίαση του έργου WorkABLE. Τόσο η Πλατφόρμα όσο και η Εφαρμογή θα παρουσιαστούν από τον τεχνικό συνεργάτη […]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του WorkABLE

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παρακαλώ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.