30 novembra 2021
Unija enakosti: Strategija za pravice invalidov 2021-2030

Da bi dosegli nadaljnji napredek pri zagotavljanju polne udeležbe invalidov, bo nova in okrepljena Strategija za pravice invalidov 2021–2030 usmerjala delovanje držav članic in institucij EU na podlagi dosežkov prejšnjih desetih let in ponuja rešitve za prihajajoče izzive. Nova strategija bo pripomogla k uresničevanju prednostnih nalog predsednice von der Leyen glede izgradnje unije enakosti in […]

30 novembra 2021
Cilji trajnostnega razvoja (CTR) in invalidnost

Na konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju leta 2012 (Rio+20 so se države članice dogovorile, da bodo začele postopek za razvoj sklopa ciljev trajnostnega razvoja (CTR), ki bodo nasledili razvojne cilje tisočletja (MDG), katerih obdobje doseganja se je končalo leta 2015. Cilji trajnostnega razvoja morajo obravnavati vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja (okoljsko, gospodarsko in socialno) […]

30 novembra 2021
Multiplikacijski dogodek

14. decembra 2021 bodo intelektualni rezultati projekta workABLE, priročnik, platforma in aplikacija, predstavljeni v Volli (Italija) v vodilnem partnerju Villa delle Ginestre. Najprej je načrtovana predstavitev nacionalnega konteksta o kognitivni motnji, nato pa predstavitev projekta workABLE. Platformo in aplikacijo bo tehnični partner projekta Grifo Multimedia predstavil preko demo izvedbe predstavitve delovanja platforme, kaj ponuja v […]

18 oktobra 2021
Drugi rezultat projekta: Priročnik

Priročnik je rezultat raziskav in analiz, ki so bile izvedene med projektom na področju usposabljanja za delo in podpore posameznikom z motnjo v duševnem razvoju in povezanih tem. Ta priročnik je prepleten z drugimi intelektualnimi rezultati projekta na splošno ter predstavlja bazo znanja, na kateri bodo opredeljene številne vsebine usposabljanja. To je sistem zbirke podatkov, […]

18 oktobra 2021
Predstavitev platforme na dogodkih Multiplier Events

V državah partnericah projekta (Romunija, Slovenija, Ciper) so bili že izvedeni tudi zaključni multiplikacijski dogodki. Namenjeni so bili predstavitvi platforme workABLE in njenih možnosti. Občinstvo je bilo zelo ciljno usmerjeno (ponudniki izobraževanj za odrasle, ponudniki storitev za OMDR, ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja) in dogodki so imeli praktičen pristop: po predstavitvi platforme in celotnega projekta […]

18 oktobra 2021
Kako dostopati do platforme

Platforma workABLE ponuja dragoceno učno gradivo in izkušnje na podlagi iger za usposabljanje delovnih trenerjev, ki se ukvarjajo z OMDR. Iz teh razlogov dostop zahteva poverilnice za prijavo. Uporabniki bodo za uporabo platforme posredovali svoje osebne podatke za prijavo, tako da izpolnijo obrazec za stik, ki je na voljo na spletnem mestu workABLEhttps://workableproject.eu/#contact_us in na […]

18 oktobra 2021
Prvi rezultat projekta: Platforma

Platforma workABLE je odprta IKT platforma, zasnovana z namenom modeliranja učne skupnosti za podporo poklicni nadgradnji izobraževalcev odraslih na področju podpore zaposlovanju OMDR. To bo izobraževalno orodje z materiali za usposabljanje, pa tudi orodje za poučevanje in usposabljanje učencev za namene usposabljanja na delovnem mestu. Zato bo ta izobraževalna podpora izobraževalcem odraslih zagotovila orodje, ki […]

18 oktobra 2021
Kaj je delovna zmožnost?

Pravica invalidov do vključitve v delovno življenje in aktivnega dela ter s številnimi evropskimi in nacionalnimi predpisi. Proces vključevanja lahko resnično spoštuje dostojanstvo invalida le, če si prizadevamo za popolno zadovoljstvo tako delavca kot njegovega delodajalca. V Evropi primanjkuje posebnega usposabljanja /učnih načrtov za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki zahtevajo širok in poseben […]

4 avgusta 2021
JULY – workABLE Progress

Da bi v fazi pilotnega testiranja platforme workABLE dobili čim več povratnih informacij, vsem potencialnim uporabnikom dostavljamo vprašalnik o uporabniški izkušnji. Tukaj je link do vprašalnika. V preizkus naše platforme se lahko vključite se tako, da nas kontaktirate na: info@workableproject.eu   Pro ACT Suport je 30. junija organiziral virtualni multiplikacijski dogodek za zagon platforme workABLE.   Priročnik workABLE […]

19 aprila 2021
Začetek pilotnega usposabljanja…

Želite sodelovati v pilotni različici tečaja WorkABLE, ki ponuja t.i. Job coaching za osebe z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju? Kmalu bomo začeli z registracijami za sodelovanje na tečaju WorkABLE in prispevali k izboljšanju našega inovativnega tečaja in orodij za usposabljanje. Če delate z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju ali […]