WORKABLE

Razvijanje kompetenc vzgojiteljev za odrasle za podporo zaposlovanju oseb z duševnimi motnjami

POVEZAVA DO PLATFORME

PREGLED PROJEKTA

Osnovni podatki

Erasmus + KA204 - Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih 5 partnerjev iz 4 držav (Italija, Ciper, Romunija, Slovenija) Trajanje: 28 mesecev (od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2021) Izid: Odprti izobraževalni viri (OER) za strokovnjake na področju izobraževanja odraslih

Projekt na kratko

WORKABLE ponuja poseben in celovit program usposabljanja in vire za trenerje zaposlitve, ki delajo z ljudmi z motnjami v duševnem razvoju in jim pomagajo vključiti v poklicno življenje in biti aktiven del proizvodnega sveta.

Družbeni izziv

Oseba z težavami v duševnem zdravju (TDZ) je OSEBA in DELAVEC, ki potrebuje prilagojena in učinkovita podpora za pridobitev samostojnosti in samozavestivstopiti na običajni trg dela. Trenerji za delo mora biti posebej usposobljen za zagotavljanje te podpore z močnim pristopom, usmerjenim k delu.

OBLIKOVANJE DELOVNE SILE USPOSOBLJENIH "TRENERJEV ZAPOSLITVE" , KATERIH SPRETNOSTI SO PRIZNANE IN SPOSOBNE DELOVATI NA EVROPSKI RAVNI

CILJI PROJEKTA

WORKABLE cilji so:

1

Razviti module za usposabljanje in vire, namenjene vzgojiteljem / mentorjem, trenerjem in ljudem, ki delajo na področju podpore ljudem z motnjami v duševnem razvoju “Usposabljanje za osebe z duševnimi motnjami".

2

Pilotna preizkusna usposabljanja za trenerje zaposlitve s podporo igralne platforme, ki ponuja module usposabljanja, vgrajene v igralno pot, za povečanje motivacije in vključenosti uporabnikov.

NOVE PREČNE SPRETNOSTI, KI BODO VZGOJITELJEM ZA ODRASLE OMOGOČILE SPREMLJANJE OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

KONZORCIJ

villa_delle_ginestre
ozara
proact_support
synthesis
grifo
SPODBUJANJE DELOVNE VKLJUČENOSTI INVALIDOV S POSODABLJANJEM KOMPETENC IN SPRETNOSTI VZGOJITELJEV , MENTORJEV IN DELOVNIH TRENERJEV ZA ODRASLE

INTELEKTUALNI IZHODI

1. WORKABLE platforma

Spletna platforma, ki uporablja pristop, ki temelji na igrah, da pritegne in motivira uporabnike, da sledijo poti usposabljanja za pridobivanje veščin, potrebnih za poklicnega trenerja zaposlitve, ki podpira uvajanje oseb TDZ v delo.

Platforma omogoča dostop do gradiv za usposabljanje na 5 področjih:

 • Modul 1 Oblikovanje storitev za spremljanje PMD do avtonomije
 • Modul 2 Kako pristopiti in se spoprijeti s TDZ
 • Modul 3 Oblikovanje prilagojenih usposabljanj, usmerjenih v delo in naloge
 • Modul 4 Odnosi z delodajalci in trgom dela
 • Modul 5 Socialno podjetništvo: Pomagajte pri razvoju socialnih podjetij, ki jih vodijo osebe z težavami v duševnem zdravju

Mobilna aplikacija, povezana s platformo, pomaga trenerjem zaposlitev pri ustvarjanju, upravljanju in potrjevanju posebnega akcijskega načrta za osebe s TDZ na delovnem mestu.

2. priročnik WorkABLE

Priročnik vsebuje rezultate raziskav in analiz, izvedenih med projektom na področju usposabljanja za delo in individualne podpore za osebe z TDZ in povezanih tem, razvitih v primerjalno analizo nacionalnih kontekstov z namenom opredelitve evropskega konteksta.

Odseki:

 • Zakonodajni okvir
 • Nacionalni kontekst partnerjev
 • Obstoječe dejavnosti usposabljanja za zaposlovanje oseb z težavami v duševnem zdravju: procesi, metodologije
 • Kompetence, ki jih zahteva zaposlitveni trener v vsaki državi in na evropski ravni
 • Vodič po korakih za izvajanje individualne podpore za umestitev
 • Študije primerov in najboljše prakse v sodelujočih državah

Download

Unija enakosti: Strategija za pravice invalidov 2021-2030

Da bi dosegli nadaljnji napredek pri zagotavljanju polne udeležbe invalidov, bo nova in okrepljena Strategija za pravice invalidov 2021–2030 usmerjala delovanje držav članic in institucij EU na podlagi dosežkov prejšnjih desetih let in ponuja rešitve za prihajajoče izzive. Nova strategija bo pripomogla k uresničevanju prednostnih nalog predsednice von der Leyen glede izgradnje unije enakosti in […]

Cilji trajnostnega razvoja (CTR) in invalidnost

Na konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju leta 2012 (Rio+20 so se države članice dogovorile, da bodo začele postopek za razvoj sklopa ciljev trajnostnega razvoja (CTR), ki bodo nasledili razvojne cilje tisočletja (MDG), katerih obdobje doseganja se je končalo leta 2015. Cilji trajnostnega razvoja morajo obravnavati vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja (okoljsko, gospodarsko in socialno) […]

Multiplikacijski dogodek

14. decembra 2021 bodo intelektualni rezultati projekta workABLE, priročnik, platforma in aplikacija, predstavljeni v Volli (Italija) v vodilnem partnerju Villa delle Ginestre. Najprej je načrtovana predstavitev nacionalnega konteksta o kognitivni motnji, nato pa predstavitev projekta workABLE. Platformo in aplikacijo bo tehnični partner projekta Grifo Multimedia predstavil preko demo izvedbe predstavitve delovanja platforme, kaj ponuja v […]

NOVICE

Naročite se na novičnik WORKABLE

KONTAKTIRAJ NAS

Ne pozabite nas kontaktirati z uporabo tega obrazca. Vrnili se bomo v najkrajšem možnem času