WORKABLE

Dezvoltarea competențelor educatorilor de adulți pentru a sprijini angajarea persoanelor cu dizabilități mintale

LINK CĂTRE PLATFORMĂ

REZUMATUL PROIECTULUI

Informatii de baza

Erasmus + KA204 - Parteneriate strategice pentru educația adulților 5 parteneri din 4 țări (Italia, Cipru, România, Slovenia) Durată: 28 de luni (de la 1 septembrie 2019 până la 31 decembrie 2021) Rezultat: Resurse educaționale deschise (RED) pentru profesioniștii din educația adulților

Proiectul pe scurt

workABLE oferă un program de formare și resurse specifice și cuprinzătoare pentru consilierii vocationali care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale, ajutându-i să se integreze în viața profesională și să fie o parte activă a lumii producției

Provocare societală

O persoană cu dizabilități mintale (PDM) este o PERSOANĂ și un MUNCITOR, care are nevoie de sprijin adaptat și eficient pentru a câștiga autonomie și încredere în sine pentru a intra pe piața muncii obișnuită. Consilierii vocationali trebuie să fie instruiți în mod special pentru a oferi acel sprijin cu o abordare puternică orientată spre muncă.

CREAREA UNEI FORȚE DE MUNCĂ FORMATE DIN „CONSILIERI VOCATIONALI” CALIFICAȚI , ALE CĂROR COMPETENȚE SUNT RECUNOSCUTE ȘI CAPABILE SĂ FUNCȚIONEZE LA NIVEL EUROPEAN

Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului workABLE sunt:

1

Elaborați module de formare și resurse adresate educatorilor / mentorilor de adulți, consilierilor vocationali și persoanelor care lucrează în domeniul sprijinului pentru persoanele cu dizabilități intelectuale în „Job Coaching pentru persoane cu dizabilități mintale”.

2

Pilotarea unei Sesiuni de formare pentru consilierii vocationali cu sprijinul unei platforme de joc care oferă module de instruire încorporate într-o cale de joc pentru a spori motivația și implicarea utilizatorilor.

NOI ABILITĂȚI TRANSVERSALE CARE VOR PERMITE EDUCATORILOR ADULȚI SĂ ÎNSOȚEASCĂ PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI MINTALE

CONSORŢIU

villa_delle_ginestre
ozara
proact_support
synthesis
grifo
PROMOVAREA INCLUZIUNII PROFESIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI PRIN ACTUALIZAREA COMPETENȚELOR ȘI ABILITĂȚILOR EDUCATORILOR ADULȚI , MENTORILOR ȘI ANTRENORILOR DE LOCURI DE MUNCĂ OF ADULT EDUCATORS, MENTORS AND JOB COACHES

REZULTATE INTELECTUALE

1. Platforma workABLE

O platformă online care folosește o abordare bazată pe jocuri pentru a implica și motiva utilizatorii să urmeze o cale de formare pentru a dobândi abilitățile necesare unui Consilier Vocational profesionist, care susține introducerea PDM-urilor în muncă.

Platforma oferă acces la materiale de instruire pe 5 domenii:

 • Modulul 1 Proiectarea serviciilor pentru a însoți PDM către autonomie
 • Modulul 2 Cum să abordați și să lucrati cu PDM
 • Modulul 3 Proiectarea unor traininguri adaptate orientate spre muncă și bazate pe sarcini
 • Modulul 4 Relațiile cu angajatorii și piața muncii
 • Modulul 5 Antreprenoriat social: Ajutați dezvoltarea întreprinderilor sociale bazate pe PDM

O aplicație mobilă conectată la platformă ajută consilierii vocationali să creeze, să gestioneze și să valideze un plan de acțiune specific pentru PDM la locul de muncă

2. Manual de lucru workABLE

Manualul conține rezultatul cercetărilor și analizelor efectuate în timpul proiectului în domeniul Coaching-ului de locuri de muncă și sprijinului pentru plasarea individuală pentru PDM și subiecte conexe, dezvoltat într-o analiză comparativă a contextelor naționale pentru a defini un context european.

Secțiuni:

 • Cadru legislativ
 • Contextele naționale ale partenerilor
 • Activități de formare ale consilierilor vocationali pentru PDM existente: procese, metodologii
 • Competențe cerute de un consilier vocational în fiecare țară și la nivel european
 • Ghid pas cu pas pentru implementarea unui suport individual pentru plasare
 • Studii de caz și bune practici în țările participante

Download

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și dizabilitatea

În cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă din 2012 (Rio+20, statele membre au convenit să lanseze un proces de dezvoltare a unui set de obiective de dezvoltare durabilă (ODD) care să le succedă Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), a căror perioadă de realizare s-a încheiat în 2015. ODD-urile trebuie să abordeze toate cele […]

Uniunea Egalității: Strategia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2030

Pentru a realiza progrese suplimentare în asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități, noua și consolidată Strategie pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030 va ghida acțiunea statelor membre, precum și a instituțiilor UE, bazându-se pe realizările celor zece ani anteriori și oferind soluții la provocările viitoare. Noua strategie va contribui la îndeplinirea priorităților Președintelui von […]

Eveniment de diseminare – Volla 14 decembrie 2021

Pe 14 decembrie 2021, rezultatele intelectuale ale proiectului workABLE, Manualul workABLE, Platforma de formare și Aplicația in sistem Android, vor fi prezentate la Volla (Italia) de către partenerul principal al consorțiului ce implementează proiectul workABLE, Villa delle Ginestre. În primul rând, este planificată o prezentare a contextului național privind dizabilitățile cognitive, urmată de o prezentare […]

BULETINUL INFORMATIV

Abonați-vă la buletinul informativ WORKABLE

CONTACTEAZĂ-NE

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați folosind acest formular. Vom reveni cât mai curând posibil